Close

Tin tức

Tháng Chín 11, 2020

[Video 1] Hướng dẫn lắp đặt măng sông – Ống nhựa xoắn HDPE Ba An

Việt Anh Quốc xin trân trọng gởi tới khách hàng video hướng dẫn lắp đặt phụ kiện măng sông cho ống nhựa xoắn HDPE Ba An.

Măng sông là phụ kiện được sử dụng để nối hai đường ống nhựa xoắn HDPE Ba An có kích thước giống nhau.

Xem thêm: Ống nhựa xoắn HDPE