Close

Sản phẩm

Ống nhựa HDPE

1. Giới thiệu chung Ống nhựa phẳng HDPE Ba An là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp cho các […]

Tháng Chín 11, 2020 Chili System

Ống nhựa PVC

1. Giới thiệu ống nhựa phẳng PVC Ống và phụ kiện ống nhựa phẳng PVC được sản xuất từ hợp […]

Tháng Chín 11, 2020 Chili System

Ống nhựa xoắn Baan

HDPE (High Density Polyethylene) khác với PE thông thường ở chỗ số lượng monomer trong chuỗi phân tử lớn hơn […]

Tháng Chín 11, 2020 Chili System